Erkek Oyuncakları

Erkek Çocuk Oyuncakları

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimleri doğdukları andan itibaren çok önemlidir. Anne ve babaların çeşitli eğitsel oyunlar ve oyuncaklarla çocuklarının zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamaları, gelecekte çocukta kalıcı kişisel gelişim ve karakter oluşumuna yardımcı olur. Kız çocukları için de erkek çocukları için de oyunlar ve oyuncaklar, çocukluk döneminde mutlaka kullanılması gereken eğitici materyallerdir. Erkek çocuk oyuncaklar ile oynarken genellikle daha mekanik şekilde zihnini kullanırken kız çocukları sözel-dilsel zekâ türlerine daha yatkın olduklarından bu türe yönelik oyuncaklar onların daha çok ilgisini çeker. Erkek oyuncakları ile kız çocuklarının oyuncaklarını birbirinden ayırmak zekâ gelişimi için de önemlidir. Oyuncak erkek çocuk için farklı bir anlam ifade ederken, oyun içindeki bağlamı da onun zekâsına uygun şekilde zihninde canlandırılır. Dolayısıyla da çocuğa verilecek oyuncak türü mutlaka çocuğun cinsiyetine, yaşına, motor becerilerine, zihin gelişimine, fiziksel gelişimine uygun oyuncaklar olmalıdır. 

Çocuk oyuncakları, çocukların sıkılmadan eğlenerek öğrenebilmeleri için çok önemli geliştirici eğitim unsurlarıdır. İnsan doğduğu andan itibaren eğitilmeye başlar. Çeşitli reflekslerini öğrenmeye başlaması dahil olmak üzere, bilinçli olarak edindiği kazanımların hepsi eğitim kapsamında yer alır. Dolayısıyla çocuğun doğru yöntemlerle, doğru şekilde eğitilmesi, doğrudan fiziksel ve zihinsel gelişimini olumlu yönde etkilemeye başlar. Bebekken söylenen her söz, bebeğin eline verilen her oyuncak hatta her nesne, onun gelişimini doğrudan etkiler. Bu sebeple de 0-1 yaşlardan itibaren en güzel oyuncak türleri ile gelişim desteklenmeye başlanmalıdır. Bu yazımızda özellikle erkek çocukları için yaşa göre tercih edilmesi gereken oyuncak türlerinden bahsedeceğiz. Eğer erkek çocuğunuz varsa yaşa göre tercih etmeniz durumunda fayda sağlayacak bazı erkek çocuk oyuncakları hakkında bilgi vereceğiz.

Erkek çocuklar için oyuncaklar satın alırken dikkat edilmesi gerekenler

Erkek çocukları için küçük yaşlardan itibaren en çok tercih edilen ve erkek çocuklarının ilgi alanlarına hitap eden oyuncak türlerinin seçilmesine özen gösterilmelidir. Erkek çocuk oyuncakları arasından en popüler olanlardan biri oyuncak taşıtlardır. Nedir bu taşıtlar? Tabii ki en çok tercih edilen arabalar, kamyonlar, itfaiye araçları, ambulanslar, polis arabaları, vinçler, gemiler, uçaklar, helikopterler… Bu ve bunun gibi taşıtlar erkek oyuncakları arasında erkek çocuklarının en çok ilgisini çeken oyuncak türleridir. Ancak tabii ki erkek çocuk için oyuncak türleri taşıtlardan ibaret değildir. Bunun yanında robotlar, raylı tren oyuncakları, legolar, çizgi film ve animasyon figürleri (özellikle spiderman, superman, batman, transformers gibi), oyuncak askerler veya askerlikle ilgili figürler ve bunun gibi birçok farklı oyuncak türü erkek çocuklar için tercih edilebilecek oyuncaklardandır. Bu oyuncakları genellikle oyuncak satan mağazaların çocuk oyuncaklar erkek bölümünde kolaylıkla bulabilirsiniz.

Oyuncak seti erkek çocuklarının genellikle çokça ilgisini çeken türlerdendir. Çocuğunuza tek bir parça erkek oyuncağı almak yerine oyuncak seti alarak onu hem daha mutlu edebilir hem de onun gelişimine olumlu anlamda katkı sağlayabilirsiniz. Şimdi aklınızdan “Oyuncak seti ile gelişimine nasıl katkı sağlayabilirim?” diye bir düşünce geçebilir. Çocuklar, oynadıkları oyuncak parçaları arasında anlamsal ilişki kurarlar. Zihinlerinde özelden özele akıl yürütme yöntemi ile bağlamlar arası ilişki kurarlar. Dolayısıyla setlerdeki oyuncakların birbirleriyle olan ilişkilerini zihinlerinde birleştirerek zihin gelişimine olumlu dönütler sağlayabilirler. Bu da zihinde oluşan imgelerin hızlı bir şekilde belirginleşmesine ve anlamsal ilişkiler kurulmasına yardımcı olur.

Yaşa Göre Erkek Çocuklar İçin Oyuncak Seçimi

Erkek çocuk oyuncaklar ile oyun oynarken yaşına göre de oyuncaklara farklı anlamlar yükler. Bu sebeple oyuncak seçiminde yaşa dikkat edilerek oyuncak tercih edilmesi çok önemli bir konudur. Yaşa göre erkek çocuklar için oyuncak seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, çocuğun motor becerilerine uygun oyuncakların tercih edilmesidir. Peki, motor beceriler nelerdir? Erkek çocuğun ellerini, ayaklarını, parmaklarını kısacası uzuv olarak belirlenen şeylerin kullanımıdır. Yani örneğin 1 yaşındaki erkek çocuğa büyük bir kamyon verildiğinde bu kamyonla oyun oynayamaması, çocuğun motor becerilerinin henüz bu oyuncağa yetecek düzeyde gelişmemiş olmasından kaynaklıdır. Bu örnekten de anlaşılacağı gibi erkek çocukların fiziksel anlamda büyümeleri de oyuncak seçiminde çok önemli bir unsurdur. Örneğin erkek oyuncak araba ile oynamak isterken ona fiziksel büyüme sağlanmadan alınan bir araba ne yazık ki çocuğun fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkiler. Daha büyük yaş gruplarındaki çocuklara da bebek oyuncakları verilmesi gelişimin olumlu yönde ilerlemesine ne yazık ki mani olur. Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere yaşa göre erkek çocuklar için oyuncak seçimi çocuğun her anlamda her türde gelişimine olumlu veya olumsuz etki eder.

1 Yaş Erkek Çocuk İçin Oyuncak Çeşitleri

Çocuklar doğdukları andan itibaren oyunlarla eğitilir. 0-1 yaş arası erkek çocukları için hem zihinsel hem fiziksel gelişime katkı sağlayan oyuncaklar genellikle çok zorlayıcı olmayan, basit düzeneğe sahip, renkli, ışıklı, büyük parçalı ancak elde tutulabilecek şekilde hafif olarak tasarlanmış oyuncaklardır. Bunlara örnek olarak halka geçirme oyuncakları, boncuk kaydırma oyuncakları veya sesli ve renkli hareket eden objelere sahip oyuncaklar gösterilebilir. Özellikle bebekler için özel tasarlanmış oyuncaklar internet üzerinden kolaylıkla bulunabilmektedir. Üstelik çok çeşit olması sebebiyle de uygun fiyat fırsatlarından yararlanılabilir. Bu noktada en çok dikkat edilmesi gereken nokta, oyuncak için kullanılan malzemenin kalitesidir. Çocuk özellikle bu yaşlarda diş çıkaracağı için oyuncakları sıkça ağzına götürmektedir. Bu sebeple de cilde ve vücuda zarar vermeyecek malzemelerden üretilmiş ürünler seçilmesi çok önemlidir.

2 Yaş Erkek Çocuk İçin Oyuncak Çeşitleri

En güzel erkek oyuncakları arasında aslında 2 yaş civarındaki erkek oyuncaklarını örnek gösterebiliriz. 2 yaşında bir oğlunuz varsa onun için tercih edebileceğiniz çok renkli, eğlenceli ve eğitici oyuncaklar satın alabilirsiniz. Örneğin oyun küpleri, küçük eğitici müzik aletleri, (renkli piyanolar, ışıklı bateriler, küçük basit yapılı gitarlar gibi), oyun hamurları (yavaş yavaş gözlem altında oynamasına izin verilmek kaydıyla) bu oyuncak türleri arasında gösterilebilir. 2 yaş erkek oyuncakları yavaş yavaş zihin gelişiminin olumlu yönde etkilenmesine katkı sağlayacak türde seçilirse çocuğun ilgi ve motivasyon oluşumu da sağlanmaya başlanabilir. Buna ek olarak aynı 1 yaş erkek oyuncaklarında olduğu gibi 2 yaş erkek oyuncaklarında da oyuncakların sıkça ağıza götürülme ihtimali göz önünde bulundurulmalı ve oyuncağın üretim malzemesine satın alınırken dikkat edilmesi gerekir.

3 Yaş Erkek Çocuk İçin Oyuncak Çeşitleri

3 yaşına gelmiş bir erkek çocuğu artık bağlamsal ilişkileri rahatlıkla kurabilecek düzeye gelmiş demektir. Bu sebeple de tercih edilen oyuncakların biraz daha karmaşık yapıya sahip olması zihinsel gelişimi olumlu yönde etkilemektedir. Bu noktada tercih edilebilecek oyuncak türlerinden biraz bahsedecek olursak oyuncakların eğitime yönelik olmaya başlaması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu yaşlarda şehirleri, renkleri, sayıları, şekilleri yavaş yavaş ilk adım olarak öğrenmeye başlayacağı basit yapılı puzzle çeşitleri kullanılabilir veya meslekleri ilgi çekici şekilde öğretebilecek erkek oyuncak araba tercih edilebilir. Örneğin doktor, hemşire gibi kavramları öğretmek için ambulans alınabilir. Çocuğun motor becerisi ambulansı kullanmak için yeterli düzeye gelmiştir. Bu sebeple de bilişsel anlamda da zihni gelişmeye açık olacağından bu tür oyuncaklar tercih edilebilir.

4 Yaş Erkek Çocuk İçin Oyuncak Çeşitleri

Yukarıda “oyuncak seti erkek oyuncakları içinde önemlidir” demiştik. İşte bu yaş grubunda bunun öneminden bahsedeceğiz. 4 yaşına gelmiş bir erkek çocuk oyuncak ile oynarken zihni her bilgiyi almak için en açık yaş grubundadır. Bu sebeple de bu yaş grubunda bolca anlamsal ilişkiler kurması bilişsel olarak zekânın gelişmesine büyük oranda yardımcı olur. Dolayısıyla oyuncak setleri bu gelişime katkı sağlar. 4 yaş grubu erkek oyuncakları için örnek gösterecek olursak dil eğitim setleri ilk sırada yer alır. Çocuk gördüğü kelimeleri resimlerle ve ilgili kelimelerle bağdaştırmaya başlar. Yapılan bilimsel araştırmalarda dil eğitiminin küçük yaşlarda verilmesi, eğitimin daha kalıcı hale gelmesine katkı sağlamaktadır. Bu yaş grubunda verilen dil eğitimi, oyun setleri ile mümkün olmaktadır. Dolayısıyla çocuklara gerek müzikli erkek çocuk oyuncaklarıyla gerek görsel, renkli erkek oyuncaklarıyla bu anlamda destek sağlanmalıdır.

5 Yaş Erkek Çocuk İçin Oyuncak Çeşitleri

5 yaşına gelmiş bir erkek çocuk anasınıfına gitmeye başlamış demektir. Anasınıfı seviyesine gelmiş çocuklarda artık eğitim daha bilinçli olarak verilmeye başlanır. Çünkü bir sonraki sene çocuk okuma yazmaya başlayacak ve somuttan soyuta doğru geçiş yapacaktır. Zihnin bu süreci kolaylıkla aşabilmesi için de mutlaka öğretici ve eğitici oyuncaklara ihtiyaç duyulur. Çünkü çocuk bir anda eğlenceli noktadan yetişkinlerin tabiriyle sıkıcı bir öğretim sistemine geçiş yapacaktır. Bu da çocuğun eğitim sürecine negatif bakış açısıyla başlaması demektir. Bu durumu önlemek için de eğlenceli eğitici erkek oyuncakları tercih edilmelidir. Örneğin sayıları öğretmek için ilgi çekici küpler, halkalar, renkli nesnelerin olduğu erkek oyuncak setleri tercih edilmelidir. Böylece çocuk sıkılmadan eğlenerek öğrenmeye başlar. Bu da eğitime daha pozitif bir bakış açısı geliştirmesine büyük oranda katkı sağlar.

6 Yaş Erkek Çocuk İçin Oyuncak Çeşitleri

6 yaşındaki erkek çocuklarında motor beceriler büyük oranda gelişmiştir. Çocuk, artık kalem tutabilecek incelikteki beceriyle beynini rahatlıkla yönetebilmektedir. Bu sebeple de 6 yaşındaki erkek çocukları için Hot Wheels oyuncak markasındaki oyuncak arabalar, yarış arabaları gibi el göz koordinasyonu geliştiren oyuncak türleri tercih edilebilir. Özellikle bu yetişkinliğe erişmiş erkek çocuklarında koordinasyon becerilerinin geliştirilmesi büyük öneme sahiptir. Çünkü çocuklar bu yaşta kendi yaşıtlarıyla hareketli oyunlar oynamaya başlar ve enerjilerini atmaya ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple de çeşitli kazaların, yaralanmaların önüne geçebilmek adına el-göz-bacak-ayak koordinasyonunun beyinde kontrollü bir şekilde yönetilmeyi öğrenmesi gerekir. Tabii bütçe konusunda sıkıntı yaşamamak adına da erkek oyuncakları ucuz yollarla da temin edilebilir. Özellikle internet üzerinde bu tür oyuncakların daha farklı ve uygun fiyatlı modellerini bulmak mümkün olacaktır.

7 Yaş Erkek Çocuk İçin Oyuncak Çeşitleri

Erkek çocuk için oyuncak seçiminde 7 yaşa uygun oyuncaklarda en göze çarpan oyuncak türü okuma-yazma, sayıları öğretme şeklinde tasarlanmış oyuncak setleridir. Bunların içinde en çok tercih edilen oyuncak seti erkek çocuklar için tasarlanmış mekanik sisteme sahip basit hesaplar yapmayı sağlayan matematik setleridir. Erkek çocuklarda mekanik zekâ kız çocuklarına oranda yüzdelik olarak daha fazla kullanılmaktadır. Bu sebeple de bu zekâ türünün gelişimine yönelik setler, oyuncaklar tercih edilmesi doğru olacaktır. Örneğin renkli, ışıklı, farklı mekanik hareketlere sahip robotik setler, erkek çocuk oyuncakları arasında sıkça tercih edilmektedir. Bu tür oyuncaklar bilişsel gelişime katkı sağlarken çocuğun fiziksel becerilerinin gelişimine de olumlu yönde etki eder. Bunun yanında 7 yaş erkek oyuncaklarında basit düzenekli deneysel oyuncaklar da bulunmaktadır. Bunlar da çocuğun özellikle sayısal alanlarda başarılı olmasına yardımcı olur.

8 Yaş Erkek Çocuk İçin Oyuncak Çeşitleri

8 yaşındaki erkek çocukları için daha önemli olan nokta motor becerilerden ziyade artık bilişsel gelişimin desteklenmesi yani zekâ gelişimine önem verilmesidir. Dolayısıyla bu yaş grubundaki erkek çocukları için teknolojik oyuncaklar kullanılabilir veya mekanik anlamda üretebileceği yeni nesnelere olanak sağlayan lego oyuncakları tercih edilebilir. Legolarla oluşturacağı yeni oyuncaklarla çocuk zihnini kendi kendine geliştirmeye başlar. Üretmeyi öğrenir ve yaparak yaşayarak öğrenme, dokunarak öğrenme eğitimde en etkili yöntemlerdir. Bu da zihnin çok daha aktif kullanımına olanak sağlar. Dolayısıyla bilişsel zekâ hızla gelişir. En güzel erkek oyuncakları arasında da tüm yaş gruplarında gerek tek parça halinde kullanılabilen gerekse küçük ve çok parçalı olarak kullanılabilen lego oyuncakları yer almaktadır.

9 Yaş Erkek Çocuk İçin Oyuncak Çeşitleri

9 yaşındaki erkek çocukları için meslek seçimine yönelik erkek oyuncakları tercih edilebilir. Çocuğa verilen oyuncaklarla çocuğun ilgi alanı belirlenebilir ve çocuk aklında geleceğine yönelik hayaller kurmaya başlayabilir. Ebeveynlerin doğru oyuncak seçimi çocukların geleceklerini doğrudan etkilemektedir. Örneğin daha bilimsel oyuncak setleri tercih edilebilir. Vücudumuzu tanıtan eğitici oyuncak setleri veya uzay bilimini anlatan farklı oyuncak türleri, basit deney setleri, arkeoloji oyun setleri, oyuncak mikroskoplar, oyuncak teleskoplar ve bunun gibi mesleğe yönelik farklı oyuncak türleri çocuğun hayal dünyasını geliştirirken, gerçek dünyaya yönelik ilgi alanlarını belirlemesine de yardımcı olur. Bu tür oyuncaklar seçilirken yaş grubuna yönelik üretilmiş oyuncak setlerine yönelmek doğru seçenek olacaktır.

10 Yaş Erkek Çocuk İçin Oyuncak Çeşitleri

10 yaşındaki erkek çocukları artık soyut öğrenmeye geçmiş bulunmaktadırlar. Bu sebeple de özellikle soyut kavramları algılayabilmeleri için motivasyon düzeylerinin arttırılması gerekir. Tercih edilecek erkek oyuncaklarından özellikle bu alanda gelişim sağlayacak oyuncak türlerine yönelmek doğru olacaktır. Örneğin dikkat arttırıcı erkek oyuncakları ucuz fiyata internet üzerinden satın alınabilir. Örneğin dilbilgisi oyun setleri, matematik oyun setleri, fen bilimleriyle ilgili özellikle deneysel çalışmalara yardımcı olabilecek ve çocuğun ilgisini çekebilecek oyuncak deney setleri satın alınabilir. Bu sayede çocuğun motivasyon ve ilgi düzeyinin arttırılmasına katkı sağlanarak okul hayatındaki başarı düzeyi de yükseltilebilmektedir.

Erkeklere Göre Oyuncaklar Üreten Markalar

Erkek çocuk oyuncakları üretimi yapan pek çok farklı firma bulunmaktadır. Bu firmalardan bazılarını sizler için derledik. Yukarıda da bahsetmiş olduğumuz markalardan birisi Hot Wheels markasıdır. Bu marka yarış oyuncakları, arabalar gibi farklı modellerde erkek oyuncakları üretmektedir. İkinci marka Hasbro markasıdır. Bu marka ise daha çok 5 yaş ve üstü yaş grubundaki erkek çocuklarına yönelik daha soyut içeriklere sahip, bilişsel gelişimi destekleyen oyunlar üretmektedir. Bir başka marka ise Pilsan markasıdır. Bu marka ise erkek bebekler, erkek çocuklar için kısacası her yaş grubundaki erkek çocukları için kaliteli plastik malzemeden oyuncaklar üretmektedir. Bunun gibi daha pek çok erkek çocuk oyuncakları üreten marka bulunmaktadır. Bu markaların oyuncaklarını internet üzerinden kolaylıkla satın alabilirsiniz.

Ucuz erkek oyuncakları nereden satın alınır?

Özellikle son yıllarda internet alışverişi tüm dünyanın en çok tercih ettiği alışveriş noktası haline gelmiştir. Online olarak herkes her istediğini en fazla 2-3 gün içerisinde temin edebilmektedir. Daha da güzel tarafı istediğimiz ürünlerin evimize kadar getirilmesidir. Üstelik çok fazla satıcı ve markanın bulunması da rekabetin gelişmesine dolayısıyla tüketicinin yüzünün gülmesine olanak sağlamıştır. Bu durum özellikle çocuk sahibi olan anne ve babaların da işini oldukça kolaylaştırmıştır. Hem maddi hem manevi anlamda kolaylıkla ve en hesaplı şekilde çocuklarına istedikleri oyuncağı alabilme imkânı sağlamıştır. Erkek oyuncakları ucuz fiyata internet üzerinden rahat bir şekilde bir tıkla bulunabilmektedir. Bu sayede anne ve babalar çocuklarına daha kolay bir şekilde eğitim verebilmektedirler. Tabii ki tek oyuncak satış noktası internet değildir. Reelde satış yapan birçok oyuncak mağazası da bulunmaktadır. Ancak ne yazık ki bu tür alışveriş yerlerinin kira bedelleri, ödedikleri vergi miktarlarındaki fazlalıklar doğrudan oyuncak fiyatlarına da yansımakta ve fiyatları arttırmaktadır. Bu sebeple de internet kadar fazla tercih edilmemektedirler.